Home » Tin tức AdWords » Google AdWords Thử Nghiệm Drop-Dow Mới
adwords-i-am-looking-for-extension2

Google AdWords Thử Nghiệm Drop-Dow Mới

Một phát ngôn viên của Google cho biết bản thử nghiệm đang được áp dụng ở Mỹ đã cho biết :

- Phần mở rộng chẳng hạn như : Số điện thoại, hỉnh ảnh, xếp hạng người bán từ lâu đã cung cấp những thông tin hữu ích trên trang web. Trong trường hợp này chúng tôi sử dụng thử nghiệm danh mục sổ xuống để làm cho nó dễ dàng hơn và di chuyển nhanh hơn đến phần cụ thể có liên quan đến trang web của một nhà quảng cáo

adwords-i-am-looking-for-extension2

- Mong rằng thời gian tới đây các tính năng này sẽ được cập nhật ở Việt Nam

Nguồn : phillymarketinglabs

ADD YOUR COMMENT