Trong quá trình sử dụng các sản phẩm Google mình đã tìm hiểu và tổng hợp được các tài liệu chia sẻ, hướng dẫ khắc phục các lõi khi gặp phải với 1 số sản phẩm : Gmail, Photos, G+ … Mình tổng hợp lại hi vọng có thể giúp ích được người trong quá trình sử dụng sản phẩm của Google

christopher_bettig-x-google_help_01