Home » Quà Google » Món quà Google AdWords thứ 2
q2a

Món quà Google AdWords thứ 2

Đây là lần thứ 2 nhận quà Google. Cũng bất ngờ và thích không kém món quà lần đầu tiên. Lần này được nhiều hơn lần trước nhưng do được bao trước nên cũng bớt phần hồi hộp . Quà lần này gồm : áo phông Google, USB Engage, Hộp xếp, Cặp tài liệu …

Phần quà đợt này danh cho các Agency của Google AdWords trong việc phát triển khách hàng ngày 4/2/2013

q2a

q2b

q2c

Chờ đợi các phần quà tiếp theo :)