Home » Quà Google » Món quà Google AdWords thứ 3
q3c

Món quà Google AdWords thứ 3

Đến hẹn lại lên thì ngày 7/3/2013 lại được nhận quà của Google AdWords lần này quà nhiều hơn nữa và ý nghĩa hơn nữa : Sổ tay Google, bút bi Google, Sạc Google các loại chân cắm của các nước, tai nghe Google, USB Google

q3a

q3bq3cq3c

Lại hóng quà tiếp theo vậy.