Home » Posts tagged "bao cao adwords"

bao cao adwords Archive

Cài Đặt Báo Cáo Google AdWords

Chào các bạn, Khi trở thành 1 Agency cung cấp dịch vụ Google AdWords cho khách hàng của mình các bạn cần cung cấp cho khách hàng báo cáo Google AdWords. Khách hàng cần xem được các

Tối Ưu Hóa Chiến Dịch Bằng Báo Cáo Cụm Từ Tìm Kiếm

Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 mẹo nhỏ để cho các bạn tối ưu hóa chiến dịch của mình. Sau khi chiến dịch của các bạn chạy từ 5-7 ngày thì các bạn