Chào các bạn, Chúng ta có thể sử dụng công cụ báo cáo AdWords để xem tần suất quảng cáo của bạn hiển thị cho khách hàng tiềm năng và những từ khóa nào đang kích hoạt