Chào các bạn, Buổi học các thực hành tốt nhất về trang đích đã kết thuc bạn nào chưa kịp xem thì xem lại tài liệu nhé. Đây là buổi học chính thức của Nhóm AdWords Singapore