Chào các bạn, Hôm nay mình sẽ chia sẻ 1 mẹo nhỏ để cho các bạn tối ưu hóa chiến dịch của mình. Sau khi chiến dịch của các bạn chạy từ 5-7 ngày thì các bạn