Chào các bạn, 13/11 là ngày chính thức cập nhật chương trình đối tác Google AdWords mới. Trước đó hệ thống đã thông báo chương trình sẽ cập nhật nhưng có lẽ Agency bận hoặc chưa quan