Tăng ROI các chiến dịch CPC của bạn bằng CPC Nâng Cao (ECPC) hẳn là các bạn còn đang bỏ lỡ rất nhiều giá trị từ ngân sách quảng cáo của mình 1. CPC nâng cao (ECPC)