Chào các bạn vào ngày 11/9/2013 Nhóm AdWords Google Singapore có buổi tọa đàm online về Google Analytics và theo dõi chuyển đổi. Các bạn có thể xem tài liệu tại đây Tài liệu Google Analytics và