Google đang thử nghiệm một tính năng mới có tên là Quick View trong kết qủa tìm kiếm trên smartphone, tính năng này một mặt hỗ trợ cho nội dung web hiển thị trên mobile mặt khác cho