Home » Posts tagged "hỗ trợ adwords"

hỗ trợ adwords Archive

Thời gian gọi tổng đài hỗ trợ Google AdWords 1800 9294

Chào các bạn, Như các bạn đã biết thời gian qua Nhóm hỗ trợ Google AdWords đã có đầu số 1800 9294 hỗ trợ các nhà quảng cáo Việt Nam bằng tiếng việt. Như ở bài bài

Cách liên hệ hỗ trợ với Google AdWords tốt nhất

Khi tạo 1 tài khoản AdWords mới thường các tài khoản trải qua quá trình xác minh nhằm vấn đề bảo mật cũng như chiến dịch sẽ chạy ổn định hơn khi xác minh. Nhưng vấn đề