Chào các bạn, 1. Giới thiệu công cụ của Google Tài khoản Google các bạn đang sử dụng để đăng nhập : Gmail, Youtobe, Google Analytics, Google Webmaster tool … đó là những công cụ rất hữu