Home » Posts tagged "partner google"

partner google Archive

Cài Đặt Thông Tin Công Ty Trên Partner Google

Chào các bạn, Chương trình Google Partner mới đã đi vào hoạt động được 1 thời gian với các tiêu chí mới, chính sách mới … đánh giá mới nhằm xắp sếp lại Partner của Google. Ở

Chương Trình Đối Tác Google AdWords Mới

Chào các bạn, 13/11 là ngày chính thức cập nhật chương trình đối tác Google AdWords mới. Trước đó hệ thống đã thông báo chương trình sẽ cập nhật nhưng có lẽ Agency bận hoặc chưa quan