Cách kiểm tra quảng cáo Google AdWords hiển thị Thông thường khi 1 khách hàng làm quảng cáo AdWords sẽ thường xuyên vào kiểm tra xem quảng cáo có hiện hay không. Khi kiểm tra sử dụng