Tiện ích mở rộng liên kết trang web Google AdWords hay còn gọi là Sitelinks giúp cho mẫu quảng cáo của bạn có thể thêm thông điệp,  chính sách hay sản phẩm của mình liên kết đến