Chào các bạn mình đã khá bất ngờ khi có chức năng này trong tài khoản. Trước đây để so sanh khoảng thời gian tuần này với tuần trước hoặc tháng này với tháng trước mình đều