Chào các bạn Trước khi bắt đầu cài đặt 1 tài khoản Google AdWords thì thẻ thanh toán là điều bạn cần làm trước tiên. Sau 2 bài viết nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn xâu