Chào các bạn, Trước đây khi nói đến vị trí quảng cáo (Top 3, top 5, top 10 hay bên tay phải, bên tay trái) ảnh hưởng bởi những yếu tố nào ? Thì công thức chuẩn