Các nhà quảng cáo hay khách và nhất là các SEOer thường hay phải kiểm tra từ khóa và vị trí của nó. Đối với quảng cáo Google AdWords thì thường xuyên kiểm tra thứ hạng để