Chào các bạn, Việc khách hàng tìm kiếm thông tin trên thiết bị di động và sau đó sử dụng cuộc gọi chiếm đến 70% thì Google đã có những thay đổi giúp quảng cáo trên thiết