Chào các bạn, Để thu hút việc khách hàng gọi đến cho bạn, doanh nghiệp bạn thì bạn nên cài đặt Tiện ích mở rộng cuộc gọi trong Tiện ích quảng cáo AdWords. Ngày nay nhu cầu