1. Tiện ích mở rộng vị trí là gì ? - Hiển thị 1 bản đồ kèm vào mẫu quảng cáo của bạn khi khách hàng tìm kiếm sản phẩm dịch vụ sẽ giúp cho họ dễ