Tiện ích mở rộng xã hội Google AdWords ( Hiển thị quảng cáo với xác nhận trang Google +) Google + giúp mọi người dễ dàng chia sẻ nội dung web và mẫu quảng cáo có thêm