Chào các bạn Khá lâu rồi mình chưa có thời gian ngồi viết chia sẻ gì cả, kiến thức cập nhật rất nhiều nhưng do thời gian không thu xếp để ngồi viết chia sẻ. Cho đế