Chào các bạn, Khi cài đặt chiến dịch Google AdWords mà các bạn khoanh vùng vị trí địa lý cụ thể : Hà Nội, Hồ Chí Minh nhưng trong Tab Thứ nguyên phần Chế độ xem là