Home » Tin tức » Tiện Ích Mở Rộng Vị Trí Cấp Quảng Cáo Ngừng Hoạt Động
tien ich mo rong vi tri

Tiện Ích Mở Rộng Vị Trí Cấp Quảng Cáo Ngừng Hoạt Động

Ngừng tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo

  • Tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo sẽ bị xóa khỏi chiến dịch và ngừng hoạt động bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2013.
  • Quảng cáo của bạn có thể tiếp tục chạy với địa chỉ sử dụng tiện ích mở rộng vị trí cấp chiến dịch.

Điều gì sẽ xảy ra

Bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 năm 2013, chúng tôi sẽ đơn giản hóa việc quản lý và tạo tiện ích mở rộng vị trí bằng cách chuyển tất cả các cài đặt tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo sang cấp chiến dịch.

  • Nếu bạn có tiện ích mở rộng vị trí cấp chiến dịch hiện tại, hiện chúng sẽ đủ điều kiện để hiển thị cho tất cả các quảng cáo trong chiến dịch của bạn.
  • Nếu quảng cáo của bạn không có tiện ích mở rộng vị trí cấp chiến dịch hiện tại, quảng cáo của bạn vẫn sẽ xuất hiện dưới dạng quảng cáo văn bản chuẩn, nhưng không có địa chỉ. Bạn có thể thêm tiện ích mở rộng vị trí cấp chiến dịch để tiếp tục hiển thị vị trí doanh nghiệp của bạn.

Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng các vị trí từ cài đặt nhắm mục tiêu theo vị trí của chiến dịch để xác định vị trí quảng cáo của bạn có thể xuất hiện theo khu vực địa lý.

Phải làm gì

Sau khi xóa tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo, quảng cáo của bạn sẽ tự động tiếp tục chạy bằng cài đặt vị trí cấp chiến dịch của bạn hoặc không có tiện ích mở rộng trong quảng cáo. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra nhắm mục tiêu theo vị trí địa lý của mình và bất kỳ tiện ích mở rộng vị trí cấp chiến dịch nào vẫn còn phù hợp với quảng cáo của bạn.

Nếu muốn, bạn cũng có tùy chọn chuyển cài đặt tiện ích mở rộng cấp quảng cáo sang cấp chiến dịch trước ngày 30 tháng 10 năm 2013.

Nếu bạn muốn yêu cầu quảng cáo trong chiến dịch sử dụng tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo ngừng phân phát hoàn toàn sau khi xóa tiện ích mở rộng vị trí cấp quảng cáo, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách điền vào biểu mẫu này trước ngày 28 tháng 10 năm 2013 : https://services.google.com/fb/forms/adlevellocationextensions/

Nguồn : Google AdWords suports

ADD YOUR COMMENT