Danh sách trang web hợp tác mạng hiển thị Google AdWords

Mạng hiển thị Google AdWords
Nếu bạn quan tâm đến quảng cáo trên mạng hiển thị và có thể nhắm mục tiêu nhiều hơn đến 35 trang web hàng đầu bao gồm : Tuổi Trẻ, Nhạc của tui, VTC và nhiều hơn nữa với tất cả tùy chọn nhắm mục tiêu có sẵn sau đây là danh sách các trang web đã hợp tác với mạng hiển thị Google AdWords và danh sách này sẽ còn mở rộng :
Tueads
Danh sách mạng hiển thị Google AdWords
 
Bùi Tuệ

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *