Giới thiệu về Google AdWords Express

Bạn có cửa hàng to, bạn là 1 doanh nghiệp lớn bạn có sự đầu tư. Được truyền thông, PR mạnh mẽ cửa hàng và địa điểm bạn đều hơn tôi. Nhưng tôi sẽ đi theo cách của tôi đó là Google AdWords Express sẽ giúp khách hàng tìm đến tôi :). Tiếc rằng chưa có ở Việt Nam mong rằng thời gian tới sẽ có
Ngày càng có nhiều người đang tìm kiếm Google cho các doanh nghiệp trong khu vực của họ trên các thiết bị di động của họ. Với AdWords Express, bạn có thể tiếp cận họ ở chính xác đúng thời điểm – khi họ đang trên điện thoại của họ gần đó và có nhiều khả năng để gọi hoặc truy cập vào doanh nghiệp của bạn.

Bùi Tuệ

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *