Mừng Tuần Lễ Sinh Nhật Google

Chào các bạn
Google đã gắn liền với Marketing Online là kho tri thức vô giá từ người lớn đến trẻ nhỏ . “Cái gì không biết thì tra Google” Câu này đã sắp thành cửa miệng rồi
Bạn đang làm SEO, AdWords … bạn sử dụng Gmail đó là những công cụ của Google. Đón mừng sinh nhật Google Diễn Đàn Google AdWords có tổ chức các câu hỏi nhằm hoạt động mừng sinh nhật Google và sẽ có NHỮNG PHẦN QUÀ THÚ VỊ VÀ ĐỘC QUYỀN CÓ LOGO Google. Các bạn tham gia nhé
Diễn đàn Google AdWords là nơi tương tác duy nhất ở thời điểm hiện tại ở Việt Nam với Google nên các bạn tham gia theo dõi câu hỏi và trả lời ở diễn đàn AdWords nhé
Chi tiết : http://productforums.google.com/forum/#!category-topic/adwords-vi/c%C3%A1c-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-kh%C3%A1c/GV7OCNmG9zA
Chúc các bạn vui
Bùi Tuệ

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *