Monthly Archive:: June 2014

Cải Thiện Chất Lượng Từ Khóa Google AdWords

1. Sử dụng bộ lọc   – Lọc theo điểm chất lượng : Lọc những từ khóa có điểm chất lượng dưới 4 sau đó chúng ta sẽ cải thiện những từ khóa đó bằng cách : thay đổi mẫu

Cài Đặt Chiến Dịch Quảng Cáo Cam Kết

Chào các bạn, Chiến dịch Cam kết sẽ giúp bạn kết nối với đúng khách hàng, thu hút đối tượng của mình một cách tốt nhất. Quảng cáo cam kết là bộ định dạng quảng cáo đa