Món quà đầu tiên từ Diễn đàn Google Chrome

Lần đầu tiên nhận được món quà từ Diễn đàn Google Chrome. Những món quà nhỏ mà hết sức ý nghĩa dành cho sự hỗ trợ của mình đến người dùng Google Chrome ở Việt Nam.
1506412_734898019957210_4574101775768487967_n 1962660_734898016623877_9011501019285974821_n 11047877_734898026623876_1803075030341900937_n 11175038_734898023290543_5130687703147270485_n

ADD YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *