Chào các bạn, Gần đây khi mở tài khoản chúng ta thường không thấy tùy chọn Thanh toán tự động như trước nữa. Thực ra nó chỉ là 1 để ý nhỏ các bạn sẽ để ý