Chứng chỉ Google Adwords Certification : Individually Qualified Chứng chỉ Google Adwords có giá trị toàn cầu thể hiện bạn là người có kiến thức vững vàng cũng như năng lực thực hiện các chiến dịch quảng cáo