Mình lập blog này với mục đích chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm. Có thể những ngược đọc những bài viết là anh, chị nhưng mình sử dụng ngôn từ là “minh” với “các bạn”