AdWords Cơ Bản Archive

Chọn loại chiến dịch Google AdWords phù hợp

Chọn loại chiến dịch Google AdWords phù hợp Chào các bạn, khi mới bắt đầu cài đặt 1 chiến dịch AdWords bạn sẽ được yêu cầu chọn loại chiến dịch. Việc lựa chọn đúng loại chiến dịch

Các đối sánh của từ khóa trong Google AdWords

Các đối sánh của từ khóa trong Google AdWords Mỗi từ khóa sử dụng tùy chọn đối sánh khác nhau để giúp kiểm soát những tìm kiếm nào phải kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị.

Thuật ngữ cơ bản của Google AdWords

Các thuật ngữ cơ bản Google AdWords Chào các bạn ở bài viết trước mình và các bạn đi tìm hiểu tổng quan về tài khoản AdWords từ những tab cơ bản của tài khoản AdWords. Hôm

Tìm hiểu tài khoản Google AdWords

Làm quen với tài khoản Google AdWords Khi mới sử dụng Google AdWords thì giao diện tài khoản Google AdWords mà các bạn nhìn thấy sẽ bao gồm sáu Tab chính : Trang Chủ, Chiến dịch, Cơ

Tổng quan về quảng cáo Google AdWords

Tổng quan về quảng cáo Google AdWords 1. Cái nhìn tổng quan về Google AdWords – Google AdWords không kể ngân sách của bạn là bao nhiêu hoặc thời gian bạn sẵn sàng bỏ ra bạn vẫn