1. Mình muốn trở thành đại lý (Partner Google) của Google AdWords thì cần có những yêu cầu gì ? Cảm ơn

Trả Lời : Để trở thành Partner của Google bạn phải đạt những điều kiện sau đây :
–          Có nhân viên được chứng nhận là Google AdWords Certified Professional ( để được chứng nhận bạn phải trải qua ít nhất 2 bài test). Bạn vui lòng xem bài viết về Chứng chỉ Google AdWords nhé
–          Công ty của bạn phải duy trì mức chi cho Google AdWords là 10,000 USD trong mỗi 90 ngày.

  1. Chương trình hỗ trợ qua diễn thoại 1800 9294 của Google AdWords

–          Thứ 2 – Thứ 5 nhận cuộc gọi từ 12h30 – 4h30 chiều
–          Thứ 6 chỉ nhận cuộc gọi từ 12h30 – 2h30
–          Số điện thoại này dùng hỗ trợ tiếng việt và các bạn cần chuẩn bị ID tài khoản AdWords trước khi gọi nhé
–          Lưu ý : Những trường hợp về : tài khoản tạm ngưng, tài khoản chờ xem xét không nên liên hệ bằng việc gọi điện thoại

  1. Tài khoản bị tạm ngưng xác minh thông tin thanh toán tôi phải làm gì ?

Trả Lời : Tài khoản bị tạm ngưng xác minh thông tin thanh toán nhằm vấn đề về bảo mật tài khoản của bạn cũng như tài khoản sẽ hoạt động ổn định hơn sau khi xác minh. Chính vì vậy sau khi thời gian xác minh đã hết tầm 3 ngày làm việc  mà bạn chưa kích hoạt lại tài khoản thì Email nhờ nhóm hỗ trợ kích hoạt lại tài khoản. Cấu trúc gửi Email bạn vui lòng xem tại đây

4.  ” chào bạn, cho mình hỏi ở mạng hiển thị thì làm sao google xác định được mục tiêu ( vd : so thich, tuoi …) và nó có chính xác hay ko ?”

> Khi người dùng duyệt các trang web của đối tác trong mạng hiển thị, Google lưu giữ một cookie quảng cáo trong trình duyệt của người dùng để tìm hiểu các loại trang mà người dùng đó truy cập vào. Thông tin này được sử dụng để hiển thị quảng cáo có thể lôi cuốn người dùng của bạn dựa trên danh mục sở thích được phỏng đoán và nhân khẩu học của họ.
Ví dụ: nếu người dùng duyệt qua nhiều trang web có liên quan đến thể thao hiển thị quảng cáo AdSense hoặc xem các video có liên quan đến thể thao trên YouTube, Google có thể kết hợp danh mục sở thích thể thao với cookie và hiển thị cho người dùng đó nhiều quảng cáo có liên quan đến thể thao hơn. Tương tự, nếu các trang web mà người dùng truy cập có phần lớn khách truy cập nữ (dựa trên dữ liệu khảo sát tổng hợp về truy cập trang web), Google có thể kết hợp cookie của người dùng đó với danh mục nhân khẩu học “nữ”. Hệ thống cũng có thể sử dụng nhân khẩu học từ các tiểu sử trên Google.