Chào các bạn, Khi trở thành 1 Agency cung cấp dịch vụ Google AdWords cho khách hàng của mình các bạn cần cung cấp cho khách hàng báo cáo Google AdWords. Khách hàng cần xem được các