• Chủ tài khoản: Bùi Đức Tuệ
    – Ngân hàng Vietcombank0011004069949 Chi Nhánh Sở Giao Dịch – Hà Nội
  • Thông tin thanh toán xin ghi rõ : Họ và tên + lý do thanh toán
  • Xin chân thành cảm ơn !